Bedrijfsbureau

Op ons bedrijfsbureau worden de aangeleverde tekeningpakketten gecontroleerd op juistheid, productiegereed gemaakt en worden de benodigde onderdelen ingekocht. Verder vinden hier een verscheidenheid aan werkzaamheden plaats, zoals het plannen van productie en/of machinebezetting, calculeren van kwantitatieve en kwalitatieve benodigdheden, bewaken van projectadministratie en evalueren van projecten aan de hand van nacalculatie.